Psychosomatische fysiotherapie

Er komt meer erkenning voor de relatie tussen psychische en lichamelijke (somatische) klachten. In de gezondheidszorg spreken we daarom steeds vaker van psychosomatische klachten.

Psychosomatiek

Lichamelijke klachten kunnen voortkomen uit psychische klachten als angst, depressie, (over-) spanning en burn-out.
Andersom kan dit ook het geval zijn. Lichamelijke klachten als (chronische en/of onverklaarbare) pijn, vermoeidheid en slaapproblemen kunnen leiden tot psychische klachten.

Psychosomatische klachten

Voorbeelden van lichamelijke psychosomatische klachten zijn:

 • Onverklaarbare en/of langdurige pijnklachten
 • Steeds terugkerende klachten (met name hoofd, nek, rug en bekkenklachten)
 • Vermoeidheid
 • Lichamelijke (spier-)spanning
 • Hyperventilatie/ benauwdheid/ druk op de borst
 • Buikpijnklachten
 • Slaapproblemen

Voorbeelden van psychische psychosomatische klachten zijn:

 • Lusteloosheid
 • Somberheid
 • Concentratieproblemen
 • Angstig zijn
 • Angst hebben om te bewegen
 • Gespannenheid/ veel piekeren

Psychosomatische fysiotherapie

De psychosomatisch fysiotherapeut richt zich op de relatie tussen lichamelijk en psychisch functioneren. De psychosomatisch fysiotherapeut herkent, erkent, geeft u inzicht en beïnvloedt deze relatie en klachten. Er wordt gezocht naar een balans tussen inspanning/ ontspanning en belasting/belastbaarheid. Samen met u wordt gekeken naar een zo optimaal mogelijk welbevinden op zowel lichamelijk als psychisch vlak.

Psychosomatisch fysiotherapeutische behandeling

Naast dat uw lichamelijke klachten serieus genomen en behandeld worden, wordt er gekeken naar de invloed van uw lichamelijke klachten op uw psychisch functioneren en andersom.
Dit kan betekenen dat u onder andere begeleid wordt in:

 • het vinden van een andere omgang met de klachten
 • het maken van een andere dagindeling
 • anders hanteren van grenzen
 • het leren ontspannen en /of inspannen van het lichaam
 • het leren herkennen van lichamelijke signalen
 • het verwerken van emoties en beperkingen door uw klachten/ziekte
 • het leren accepteren van uw klachten

Daarnaast legt de psychosomatisch fysiotherapeut u uit hoe pijn werkt in uw lijf en in uw hersenen. U wordt bewust van hoe uw lichaam en geest functioneren en reageren, zodat u zelf weer de regie in handen krijgt over uw gezondheid.