Zorgprogramma Obesitas bij kinderen

Obesitas bij kinderen is een steeds groter probleem aan het worden. Het is een chronische ziekte waarbij vetstapeling kan leiden tot gezondheidsproblemen.

Verhoging kwaliteit leven

Het doel van het zorgprogramma Obesitas bij kinderen is obese kinderen door middel van het doorlopen van een beweeg- en leefstijl coachingsprogramma een verhoging van de kwaliteit van leven te laten ervaren.

In het Gezondheidscentrum Didam kiezen de zorgverleners voor een multidisciplinaire aanpak met een individueel zorgplan.

Bewustwording

Buiten de huisarts als verwijzer, nemen de diëtist, de kinderfysiotherapeut, de kinderpsycholoog en een leefstijlcoach een deel van het bewegings- c.q. coachingsprogramma voor hun rekening.

Kinderen die aan obesitas lijden worden 6-12 maanden lang door een aantal zorgverleners begeleid en getraind. Deze behandelingsperiode kan verlengd worden, indien nodig.

Het doel van deze interventie is kinderen in de leeftijd van 6-16 jaar zich bewust te maken van het nut van bewegen, van voeding en het effect van een leefstijl.

Wilt u meer weten over dit programma?

Lees dan deze digitale folder of neem contact op met de praktijk.