Geriatriefysiotherapie

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met meerdere ziektebeelden tegelijk.

Ook is de geriatriefysiotherapeut speciaal opgeleid om patiënten van 55+ die als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup te begeleiden.

De behandeling

De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. De behandelingen kunnen thuis plaats vinden of op onze dependance. In Meulenvelden (Tesma ) Deze afdeling is speciaal ingericht voor neurorevalidatie.

Ons werk

Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

De geriatriefysiotherapeut werkt meestal intensief samen met andere disciplines zoals de thuiszorg, de ergotherapeut of de logopedist.

Wilt u meer weten over geriatriefysiotherapie?

Lees dan de folder ‘De geriatriefysiotherapeut’, verkrijgbaar in de praktijk. Meer informatie over geriatriefysiotherapie vindt u ook op de volgende website: www.nvfgnet.nl