Kinderfysiotherapie

 

Kinderfysiotherapie is een specialisme dat zich richt op kinderen van 0-16 jaar die problemen ervaren bij het bewegen.

Essentieel is een leeftijdsadequate benadering van het kind, coaching van ouders en kennis van ontwikkeling en medische kinderaandoeningen.

 

Tot en met twee jaar

Kinderen met ontwikkelingsstoornissen in de eerste twee levensjaren worden aan huis behandeld.

Indicaties:

 • een voorkeurshouding met afgeplatte schedel
 • excessief huilen met overstrekken
 • prematuur geboren kinderen
 • kinderen met een ontwikkelingsachterstand

 

Vanaf twee jaar

Kinderen vanaf twee jaar worden in de praktijk behandeld:

Indicaties:

 • afwijkende looppatronen, vaak vallen
 • afwijkende motoriek t.o.v. leeftijdgenootjes
 • hypermobiliteit
 • schrijfmotoriek
 • overgewicht
 • inspanningsgebonden klachten
 • pijnklachten in het bewegingsapparaat

 

Wilt u meer weten over kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie Didam biedt kinderen met overgewicht de kans om op een deskundige en leuke, sportieve manier te werken aan vermindering van hun gewicht en verbetering van hun conditie. Voor meer informatie klik hier voor de folder.

 

Elk kind is verzekerd

Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering.

De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen zijn altijd verzekerd.

Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie.

 

Open spreekuur

 

 

 

Wist u dat wij gratis

open spreekuren hebben?

 

 • Algemeen spreekuur:
  iedere donderdagavond
  vanaf 19.00 uur bij AeroFitt
 • Bekkenspreekuur:
  eerste donderdag v/d maand
  van 8.00 uur - 9.00 uur

 

>> meer informatie